Filmaren och multimediakonstnären Jesper Wachtmeister projicerar sitt videoverk I.R.I.S. under tre kvällar den 16-18 mars mellan kl 18.30-23.00 på Stockholms Stadsmuseums fasad.

Projektionen som är en så kallad 3D Projection Mapping skapar med avancerad ljusteknik ett perfekt justerat medieinnehåll i tre dimensioner till specialkomponerat ljud. Åskådarna tas med på en resa genom en serie av arkitektoniska transformationer.

Publiken kommer dessutom att kunna delta direkt i konstverket genom att projicera sig själva från Södermalmstorg in i Statsmuseets fönster och skicka SMS som dyker upp i pratbubblor på fasaden.