I december 2011 började produktionen av den storskaliga videoinstallationen som kommer att projiceras på Stockholms Stadsmuseums fasad.

Det började med att Norconsult laserscannade fasaden. Efter att ha förvandlat insamlad punktmolnsdata till en sammanhängande polygonmodell skickas den till 3D animatören Christian Köhler. Christian förenklar och förtydligar modellen ytterligare med stöd av laserscan-modellen och fotografier.

 

Nu följer animationsarbetet.

Fortsättning följer.