WEDO 3D-printar en modell av Stadsmuseets fasad. Modellen kommer att användas till olika projektionsexperiment.
Nedan kan man se en time-lapse över hur det pulver som inte blivit fixerat blåses bort – och hur modellen träder fram.